Bispberg

      Kartor
      Historik
      Bilder
      Fakta
            
Läge och utmål
            Geologi
            Malmtillgångar
            Malmbehandling
            Uppfordring
            Vid nedläggn.
            Bispberg idag
      Furuberget
      Sophiagruvan
      Broddgruvan


Översikt över de större gruvorna i Dalarna


Till startsidan för Gruvor i Dalarna

Till startsidan för Bergsbruk.se

Bispberg - fakta
Åter till Vid nedläggningen
Läget idag


Bispberg är idag en av Sveriges bäst bevarade järngruvemiljöer. Här finns ett stort antal exempel på gruvbyggnader med olika funktion och ålder inom ett litet avstånd från varandra. Bostäder, herrgård, järnvägsstation och skola tillsammans med den kvarstående gruvanläggningen bildar ett unikt exempel på en klassisk gruvby.

Förutom gruvlaven med kross- och sovringshus, finns också ett ångmaskinhus, ett kruthus, ett vändbrott, en smedja och gruvstall samt förråd bevarade.

Gruvanläggningen, idag i privat ägo, renoverades i början av 1990-talet och är idag i relativt gott skick. Gruvområdet kan beses till fots.