Bispberg

      Kartor
      Historik
      Bilder
      Fakta
            
Läge och utmål
            Geologi
            Malmtillgångar
            Malmbehandling
            Uppfordring
            Vid nedläggn.
            Bispberg idag
      Furuberget
      Sophiagruvan
      Broddgruvan


Översikt över de större gruvorna i Dalarna


Till startsidan för Gruvor i Dalarna

Till startsidan för Bergsbruk.se

Malmbehandling
Uppfordring
Fakta om åtgärder vid nedläggningen
Bispberg - fakta


Här redovisas till att börja med fakta kring gruvan med bäring på förhållandena de sista tio åren innan nedläggningen.
Välj bland nedanstående länkar:Källor: Handlingar ur Bispbergs ABs arkiv, länsarkivet i Håksberg, främst "Malmtillgångarna inom Bispbergsfältet", "Anteckningar i samband med nedläggningen av Bispberg AB:s gruvor 1967" och gruvingenjörsberättelser 1961-1967; samt från beskrivningen till slutkartan för Betzberg- och Sophiagruvorna; Bergsstatens arkiv, Falun.