Bispberg

      Kartor
      Historik
         Den äldsta tiden
         16-1800-tal
         Raset 1889
         Den nya tiden
         1960-talet          
      Bilder
      Fakta
      Furuberget
      Sophiagruvan
      Broddgruvan


Översikt över de större gruvorna i Dalarna


Till startsidan för Gruvor i Dalarna

Till startsidan för Bergsbruk.se

Bispberg - historik
Offererade gruvhissar
Av Firma Casselli och Granström offererade gruvhissar. Ur Bispbergs Aktiebolags arkiv, Länsarkivet i Håksberg


Här följer en enklare historik för Bispbergs gruvor, främst redovisad år för år.

Välj bland följande avdelningar:


  Den äldsta tiden

1600-1800-talen

Det stora raset 1889

Den nya tiden

1960-talet


 

Källor för historikavsnittet: "Anteckningar ur Bispbergs malmfälts historia" av Gustaf T. Lindroth 1926; Handlingar ur Bispbergs ABs arkiv, länsarkivet i Håksberg, främst gruvingenjörsberättelser 1961-1967 samt "Malmtillgångarna inom Bispbergsfältet", "Anteckningar i samband med nedläggningen av Bispberg AB:s gruvor 1967"; Beskrivningen till slutkartan för Betzberg- och Sophiagruvorna, Bergsstatens arkiv, Falun; Tidningen Gruvarbetaren, div. nr åren 1957-1967; "Gruvbyggnader i Bergslagen", Kjell Sundström, RAÄ rapp. 1993