Bispberg

      Kartor
      Historik
      Bilder
      Fakta
      Furuberget
      Sophiagruvan
            Kort historik
            Vid nedläggn.
      Broddgruvan


Översikt över de större gruvorna i Dalarna


Till startsidan för Gruvor i Dalarna

Till startsidan för Bergsbruk.se

Sophiagruvan

Sophiagruvan ligger ca 1 km sydväst om Storgruvan i Bispberg. Den bröts i två omgångar, såväl på 1800-talet som i mitten av 1900-talet.

Anläggningen från 1950-talet bestod en enkel trälave med malmficka och ett mindre spelhus. Malmen kördes till anrikningsverket i Bispberg med lastbil.
Idag finns inga gruvbyggnader från Sophiagruvan kvar på gärdet nedanför Bispberg mot Säter.

Tidningsartikel om sprängningen av laven Schaktet i nutid Spelhusets grund

 

Laven över schaktet vid Sophiagruvan strax innan rivningen 1983. Foto ur Roger Bobergs samling