Bispberg

      Kartor
      Historik
      Bilder
      Fakta
            
Läge och utmål
            Geologi
            Malmtillgångar
            Malmbehandling
            Uppfordring
            Vid nedläggn.
            Bispberg idag
      Furuberget
      Sophiagruvan
      Broddgruvan


Översikt över de större gruvorna i Dalarna


Till startsidan för Gruvor i Dalarna

Till startsidan för Bergsbruk.se

Bispberg - faktaLäge

Bispbergs gruvfält är belägna i Säters kommun, Dalarnas län (f.d. Kopparbergs län), ca 3 km nordöst om Säters samhälle.

Koordinater enligt Rikets system x= 6693 km, y= 1498 km. Markytans höjd över havet är omkring 130 meter.
Nollplanet för gruvornas avvägningssystem är beläget omkring 188 meter över havet.Utmål

De sista tiotalet år då gruvdriften pågick, inbetalde Bispbergs Gruv AB försvarsavgifter för 25 st utmål, varav inom Bispbergfältet 15 st. Av dessa berördes av gruvarbeten de första åren följande utmål: Forsbackagruvan, Swabgruvan, Präst- och Stjälkgruvorna, Elzwiks utmål, Västra Betzbergsgruvan, Norbergs utmål och Valzarvsgruvan.

Inom Nisshyttefältets 6 st utmål pågick under åren 1962-1967 gruvarbete inom Brodd- och Strandgruvans utmål.

De utmål i sydvästra delen av Bispbergs malmfält som berördes av gruvarbete under 1950- och 60-talen, utvidgades den 14 oktober 1955 och erhöll därmed vertikala gränser. Dessa utmål var:

Valzarvsgruvan 158 203 m²
Västra Betzbergsgruvan 148 073 m²
Norbergs utmål 154 425 m²
Elzwiks utmål 158 882 m²

Vidare till Geologi