Bispberg

      Kartor
      Historik
      Bilder
      Fakta
      Furuberget
      Sophiagruvan
      Broddgruvan
            Kort historik
            Vid nedläggn.


Översikt över de större gruvorna i Dalarna


Till startsidan för Gruvor i Dalarna

Till startsidan för Bergsbruk.se

Laven vid Broddgruvan
Broddgruvan

När Bispbergs AB i början av 1960-talet strävade efter att bredda malmbasen, fann man det värt att återuppta gruvdrift vid Broddgruvan intill Nisshyttan, söder om Säter.

Med början 1962 sänktes ett nytt schakt i gruvfältet bredvid Grufsjön. Det var då över 50 år sedan någon gruvdrift senast ägde rum där.

Gruvbolaget Bispbergs AB hyste stora förhoppningar om att kunna hitta ansenliga mängder malm vid Broddgruvan.

Undersökningsarbetena som utgick från det drygt 200 meter djupa schaktet, kunde dock inte visa upp något övertygande resultat, varför gruvdriften i Broddgruvan nedlades samtidigt med resten av driften i Bispberg år 1967.

Anläggningarna revs till större delen under tiden strax efter nedläggningen och idag kvarstår endast enstaka rester.
Laven vid Broddgruvan i Nisshyttan, troligen något av åren 1964-66.      Foto ur Roger Bobergs samling.


Klicka här
Bild på tunntömningsanordningen

Gruvkartans dagblad