Håksberg

      Kartor
      Historik
      Bilder
      Fakta
      Iviken
      Ickorrbotten
      Källbotten
            Bilder
            Karta


Översikt över de större gruvorna i Dalarna


Till startsidan för Gruvor i Dalarna

Till startsidan för Bergsbruk.se

Laven i Källbotten
Källbotten

Gruvan i Källbotten är numera ett sidoschakt till Centralschaktet i Håksberg och laven står ingömd i sly mitt bland jogging- och skidspår.

Föga anar väl dagens motionärer i Källbotten vilken omfattande bergshantering som förr ägde rum här. Gruvan, som bearbetats av och till, levererade en tid malm via linbana till anrikningsverket i Lekomberg. Senare, i början av 1950-talet, fraktades malmen till Centralschaktet i Håksberg per lastbil.

1959 togs en ny betonglave i drift (den på bilden här bredvid) som successivt kom att ersätta den gamla trälaven intill. Samma år gjordes ett genomslag mellan Centralschaktet och Källbotten på 300 m nivå. Schaktet stängdes dock 1965 som en av flera åtgärder för att rationalisera driften.

Så när som på en äldre träbyggnad i närheten är laven i betong och plåt, tillsammans med en transformatorstation de enda kvarvarande gruvbyggnaderna i Källbotten.


Laven i Källbotten, mars 2003
Foto: John Thoweman