Håksberg

      Kartor
      Historik
      Bilder
      Fakta
      Iviken
      Ickorrbotten
            Bilder
      Källbotten


Översikt över de större gruvorna i Dalarna


Till startsidan för Gruvor i Dalarna

Till startsidan för Bergsbruk.se

Laven i Ickorrbotten
Ickorrbotten

Som ursprungligen fristående, kom gruvbrytningen i Ickorrbotten att under 1900-talet successivt att inordnas under driften av Håksbergsfältet. Under ett 20-tal år blev Ickorrbotten ett sidoschakt till Håksbergsgruvan.

Den nyare gruvlaven i betong som byggdes 1959 står kvar än idag. Spelhuset är dock rivet och den gamla laven i trä sedan länge borta.

Gruvbrytningen i Ickorrbotten har gamla anor. I början av 1900-talet kom gruvan i tysk ägo och efter andra världskriget under administration av Flyktkapitalbyrån, vilket sedermera innebar förvaltning under AB Statsgruvor från 1950.

Från och med början av 1950-talet påbörjades arbeten med att förbinda gruvan med de nordliga delarna av Håksbergfältet under jord.

Brytningen i Ickorbotten lades ned samtidigt med Håksberg i december 1979.


Laven i Ickorrbotten, mars 2003 Foto: John Thoweman