Bispberg

      Kartor
      Historik
      Bilder
      Fakta
      Furuberget
      Sophiagruvan
      Broddgruvan


Översikt över de större gruvorna i Dalarna


Till startsidan för Gruvor i Dalarna

Till startsidan för Bergsbruk.se

Vasaschaktets lave i Bispberg
Bispberg

Bispbergs gruva började brytas redan på medeltiden. Den ålderdomliga gruvlaven som fortfarande användes vid nedläggningen 1967 står än i dag kvar på sluttningen strax utanför Säter.

Bispberg, eller "Bitsberg", som platsen hette tidigare, har historiskt varit en mycket betydelsefull gruva. Även om brytning har förekommit sedan medeltiden, tog driften fart först under Gustav Vasas dagar.

På slutet av 1800-talet mekaniserades driften. Det schakt som kom att bli det centrala, Vasaschaktet, sänktes 1889 och samtidigt byggdes en trälave ovanpå. Så småningom byggdes även sovringsverk och anrikningsverk till. Trots brytning på stort djup och en ganska omfattande prospekterings-verksamhet, var man tvungen att lägga ned driften 1967. Miljön kring gruvan och i byn Bispberg är nu en av Sveriges bäst bevarade gruvmiljöer.

Läs mer om Bispberg här på Bergsbruk.se genom att följa länkarna här ovan till höger.

Laven över Vasaschaktet i Bispberg 2005. Foto: John Thoweman