Håksberg

      Kartor
      Historik
      Bilder
      Fakta
            
Läge och utmål
            Geologi
            Malmundersökn.
            Malmtillgångar
            Uppfordr. - stat.
            Produktionsfakta
            Brytningsmetoder
            Håksberg idag
      Iviken
      Ickorrbotten
      Källbotten


Översikt över de större gruvorna i Dalarna


Till startsidan för Gruvor i Dalarna

Till startsidan för Bergsbruk.se

Håksbergsfältet
Vidare till Brytningsmetoder
Åter till UppfordringLite produktionsfakta

Här följer en kort presentation av malmproduktionen vid Håksbergs gruvor. För bakgrundsdetaljer, se föregående avsnitt.

Sligproduktion 1908-1936 679 737 ton
  1937-1950 934 874 ton
  1951-1979 5 846 088 ton
     
Styckemalm 1908-1936 55 831 ton
  1937-1950 29 584 ton
  1951-1979 121 745 ton

Ingående rågods till sovring och anrikning har varierat ganska mycket under åren. Bland annat beror detta på gruvfältets utsträckning. En klar försämring kan dock spåras under 1960 och -70-talen.

Sovringen av det uppfordrade rågodset upphörde fr.o.m. år 1965 då halten i ingående gods till anrikningsverket blev detsamma som i uppfordrat malmhaltigt berg.

Produktion av styckemalm skedde huvudsakligen åren 1938-1943 samt 1951-1953 i Ickorrbotten och Centralschaktet i Håksberg samt i Källbotten.

Vid Håksbergsgruvan har under driftåren 1938 till 1980 flera olika kvaliteter och blandningar framställts beroende på olika köpares krav. Detta har även medfört förändringar och ombyggnader av anrikningsverket.