Håksberg

      Kartor
      Historik
      Bilder
      Fakta
            
Läge och utmål
            Geologi
            Malmundersökn.
            Malmtillgångar
            Uppfordr. - stat.
            Produktionsfakta
            Brytningsmetoder
            Håksberg idag
      Iviken
      Ickorrbotten
      Källbotten


Översikt över de större gruvorna i Dalarna


Till startsidan för Gruvor i Dalarna

Till startsidan för Bergsbruk.se

Håksbergsfältet
Vidare till Lite produktionsfakta
Åter till Malmtillgångar


Uppfordring - kort statistik

Här nedan och i nästa avsnitt redovisas uppfordrade kvantiteter för Håksberg-Ickorrbotten-Iviken fram t.o.m. år 1950 exklusive Källbottenfältet. T.o.m. 1950 hörde Källbottengruvan administrativt till Gruv AB Lekombergs bergverksstatistik. Anrikningsmalmen kördes med linbana till Lekomberg och anrikades i Lekombergs anrikningsverk. Driften vid detta anrikningsverk lades ned vid årsskiftet 1950/51 varför från 1951 uppfordring, styckemalmstillverkning och fallande anrikningsmalm redovisas i Håksbergsfältets tillverkningsstatistik.

I uppfordringssiffrorna för Håksberg redovisas inte det anrikningsgods som kommit från andra gruvor såsom Nyberget, Norberg, Tyskgruvan, Tallbotten, Burängsberg, Sörvik m.fl. gruvor.

Uppfordrat malmhaltigt berg 1858-1907 233 283 ton
  1908-1936 1 857 406 ton
  1937-1950 2 547 793 ton
  1951-1979 15 720 979 ton
     
Uppfordrat gråberg 1937-1950 212 179 ton
  1951-1979 1 225 024 ton

Beträffande uppfordrat gråberg före år 1937 har svårigheten att erhålla tillförlitliga siffror gjort att uppgifter om detta ej har tagits med.