Håksberg

      Kartor
      Historik
      Bilder
      Fakta
            
Läge och utmål
            Geologi
            Malmundersökn.
            Malmtillgångar
            Uppfordr. - stat.
            Produktionsfakta
            Brytningsmetoder
            Håksberg idag
      Iviken
      Ickorrbotten
      Källbotten


Översikt över de större gruvorna i Dalarna


Till startsidan för Gruvor i Dalarna

Till startsidan för Bergsbruk.se

Malmtillgångar
Uppfordring - statistik
Lite produktionsfakta
Håksbergsfältet - fakta


Schematisk profil över Håksbergsfältet. Klicka på skissen för en större version.
Från tidningen Gruvarbetaren. Utlagt med tillstånd.Här redovisas till att börja med fakta kring gruvan med bäring på förhållandena de sista tio åren innan nedläggningen.
Välj bland nedanstående länkar:


Källor: Faktatexterna (utom för avsnittet "Håksberg idag") är hämtade, i lätt redigerat och modifierat skick, från beskrivningen till slutkartan för Håksbergs gruvor; Bergsstatens arkiv, Falun.
 

 

Klicka på skissen för en större version!