Håksberg

      Kartor
      Historik
      Bilder
      Fakta
            
Läge och utmål
            Geologi
            Malmundersökn.
            Malmtillgångar
            Uppfordr. - stat.
            Produktionsfakta
            Brytningsmetoder
            Håksberg idag
      Iviken
      Ickorrbotten
      Källbotten


Översikt över de större gruvorna i Dalarna


Till startsidan för Gruvor i Dalarna

Till startsidan för Bergsbruk.se

Håksbergsfältet
Vidare till Malmtillgångar
Åter till Geologi


Malmundersökningar

Åren 1952-1953 utfördes magnetiska mätningar ovan jord över praktiskt taget hela Håksbergsfältet. Tolkningar av dessa mätningar gjordes av Sture Werner varvid områdena väster om Ickorrbotten-Iviken samt Källbottenområdet var av särskilt intresse då malmer med större djupgående än i övriga delar av fältet fanns inom dessa områden.

Att områdena har djupgående malmer bekräftades genom de iakttagelser som gjorts av geolog Per Aronsson, delvis baserade på de diamantborrningar som utförts.

1957 borrades det första djupborrhålet i Håksberg från 200 m nivå vid Centralschaktet varvid malmzoner genomborrades på 640 m avv. och 700 m avv. Dessa malmzoner är djupgående av det s.k. Kärrgruvestråket på Centralmalmens liggsida.

Åren 1970-1975 borrades 20 st borrhål som samtliga når ned under 300 m nivå varvid de inom Ivikenområdet är djupast och når ned till 1 030 m nivå och 1 130 m nivå.

Under åren 1953-1977 borrades för undersökning 46 914 m diamantborrhål.

Man kan konstatera att förutsättningarna är goda att hitta brytvärda malmer under 300 m nivå och då i första hand till 600 m nivå.

Inom Ivikenområdet ned till 900-1000 m nivå och i Källbotten ned till 500-600 m nivå.

Från och till har även visats intresse för koppar och molybden inom Håksbergsfältet.