Håksberg

      Kartor
      Historik
      Bilder
      Fakta
      Iviken
            
Historik       
            Bilder
      Ickorrbotten
      Källbotten


Översikt över de större gruvorna i Dalarna


Till startsidan för Gruvor i Dalarna

Till startsidan för Bergsbruk.se

Fundament från kross- och anrikningsverket i Iviken, mars 2003. Foto: John Thoweman
Iviken

Gruvorna vid Iviken alldeles norr om Ludvika, har en lång historia av brytning bakom sig. I början av 1900-talet byggdes lave, maskinhus och anrikningsverk. Kvar finns idag imponerande ruiner.

Förutom dessa lämningar, finns två andra typer av rester efter gruvdrift kvar i Iviken: de äldre gruvorna, varav några ligger alldeles vid sjön Väsman, och de modernare i form av ventilationsanläggningar och en numera vattenfylld snedbana ned i gruvan som byggdes på 1970-talet.

Ett antal dagöppningar av olika slag finns i området, varav några är helt eller delvis igenfyllda.

De ruiner, som den på bilden, som finns kvar idag, är lämningar efter den gruvanläggning som Grufaktiebolaget Stark byggde på 1910-talet. Dessvärre är uppgifter om denna del av Håksbergsfältet något knapphändiga.


Fundament från sovrings- och anrikningsverket i Iviken, mars 2003.       Foto: John Thoweman