Håksberg

      Kartor
      Historik
      Bilder
      Fakta
      Iviken
      Ickorrbotten
      Källbotten


Översikt över de större gruvorna i Dalarna


Till startsidan för Gruvor i Dalarna

Till startsidan för Bergsbruk.se

Håksbergsfältet

I sluttningen ovanför sjön Hillen norr om Ludvika syns gruvlaven i Håksberg vida omkring. I trakten kring Centralschaktet i Håksberg har gruvbrytning skett sedan början på 1700-talet.

Laven i Håksberg, färdigbyggd 1918, är den äldsta bevarade gruvlaven i Sverige som är byggd i betong.

Anrikningsverk, kvarnhall och maskinhus liksom gruvstuga är alla bevarade och bidrar till en relativt komplett gruvmiljö från mitten av 1900-talet. Sedan gruvans nedläggning i december 1979 har endast en del maskinell utrustning samt bandgångar och utfraktbanor försvunnit.

Tillsammans med gruvorna i Iviken, Ickorbotten och Källbotten bildar brytningsområdet vid Centralschaktet ett långsträckt gruvfält som de sista åren hade förbindelse under jord hela vägen från Iviken i söder till Källbotten i norr. Läs mer genom att följa länkarna uppe till höger.

Bergsbruk.se tackar Ford Granada-klubben i Ludvika för den omfattande och informativa visningen av laven samt gruvområdet.

Laven över centralschaktet i Håksberg, mars 2003. Foto: John Thoweman