Bispberg

      Kartor
      Historik
         Den äldsta tiden
         16-1800-tal
         Raset 1889
         Den nya tiden
         1960-talet          
      Bilder
      Fakta
      Furuberget
      Sophiagruvan
      Broddgruvan


Översikt över de större gruvorna i Dalarna


Till startsidan för Gruvor i Dalarna

Till startsidan för Bergsbruk.se

Bispberg - historik
Till 16-1800-tal


Den äldsta tiden

1388
Drottning Margareta av Pommern överlät sannolikt hälften i malmfältet vid "Bitsberg" till Bo Jonsson Grips testamentsexekutorer (samma hälft verkar senare vid samma tillfälle ha återlämnats till drottningen).


1420
Namnet "Bitsberg" förekom i ett brev från Kalmar, där konung Erik av Pommern
stadfäste de privilegier bergsmännen "uppå Norebergh, Bitsberg, Wikaberg, Sölfverberg, Tuhnaberg och Skinnskatteberg", sedan tidigare fått under drottning Margaretas dagar.

Slutet av 1400-talet
Bergsbruket vid Bispberg övergavs, möjligen på grund av problem med ras.

1530
Verksamheten vid gruvorna tog ny fart under kung Gustaf Vasas ledning. Monarken syntes ha uppskattat Bispbergsmalmens goda egenskaper för ståltillverkning. I malmfältet söktes också efter silvermalm, dock med mycket begränsat resultat.


1552
Bergsbruket gav upphov till skogsbrist i trakterna kring Bispberg och Säter. Täckningen av kolbehovet till Kronans hytta vid Säter blev bekymmersam.

1575
Kung Johan III påbjöd nedläggande av alla enskilda verk och hyttor kring Bispberg på grund av svårigheterna att skaffa kol. Gruvdriften verkade dock trots detta huvudsakligen ha fortsatt. Malmbrytningen gick mot större djup och mötte allt större problem med ras.

1591
Ett "fall" (ras) inträffade i den s.k. "Storbotten".