Betonglocket över Sophiagruvans schakt i utkanten av Bispbergs samhälle i juni 2005.


Foto:
John Thoweman