Dagblad över BroddgruvanDagblad från gruvkartan över Bispbergs ABs provdrift vid Broddgruvan i Nisshyttan.

Byggnaden med texten "Kompr" bör även ha varit spelhuset.


Ur Bergsstatens arkiv, Falun.