Dannemora

      Historik
      Fakta
            Ägarförhållanden
            Geologi
            Brytning
            Uppfordring
            Infrastruktur
            Anrikning
            Lagring/utlastning
            Personalförh.
            Dannemora idag
      Bilder
      Under jord


Översikt över de större gruvorna i Uppland


Till startsidan för Gruvor i Uppland

Till startsidan för Bergsbruk.se

Dannemora

Uppfordring

Lastning
Såväl ortlastning som produktionslastning skedde under 80-talet med dieseldrivna gummihjulsburna skoplastningsmaskiner av Wagner Mining Equipment:s tillverkning. I slutet av 80-talet fanns 4 st ST-5B och 4 st ST-8A tillgängliga för denna lastning.

På skivnivåerna lastades berget till bergfickor, som mynnade dels på huvudutfraktnivåerna 350 och 460 m, dels på 506 och 513 m:s avvägning, där berget tappades på Kiruna-truckar.


Utfrakt
Gruvan hade två huvudutfraktnivåer, på 350 och 460 m:s avvägning. På 350 m:s nivå användes Granbyvagnar (sidtippande spårgående vagnar) med en kapacitet på 3,6 m³. Dessa tippades antingen via en kort slas till krosstationen på samma nivå eller via ett störtschakt till krosstationen på 510-530 m:s nivå. På 460 m:s nivå användes bottentömmande vagnar med en kapacitet på 5 m³ enligt ASEA:s OK-system (spårburen transport). Här störtades berget till krosstationen på 510-530 m. För bergtransport från nivåer under 460 m fanns två Kirunatruckar K-250 för 35-40 tons last. Truckarna transporterade berget uppför en ramp med lutning 1:10 till tömningsstationen på 460 m:s nivå. Loktransporterna skedde med 10 och 15 kW:s batterilok.


Krossning under jord och uppfordring
Gruvan hade två st. krosstationer, varav en på 350 - 357 m:s nivå och den andra på 510 - 530 m:s nivå. På båda ställena användes käftkrossar i två steg, först till ca 300 mm:s styckestorlek och i nästa steg till under ca 140 mm. Det krossade berget leddes genom fickor till skipfyllningsstationen på 580 m:s nivå. Berg från brytning och berg från undersöknings- och tillredningsarbeten behandlades tillsammans.

Uppfordringen skedde automatiskt med ett växelströms drivskivespel och dubbla skip lastande vardera 15 ton (max 17,5 ton). Motoreffekten var 2200 kW.

Person- och materialtransport sker med ett likströms drivskivespel med hiss och motvikt. Maximalt transporterades 22 man samtidigt. Gejdringen var i båda fallen av trä.

Schaktet planerades ursprungligen för en produktion av 180 000 ton malmprodukter per år men efter utbyte av maskinutrustning blev kapaciteten av storleksordningen 600 000 ton malmprodukter per år. Detta motsvarade en årlig uppfordring av ca 1,3 milj. ton varav omkring 10% härstammade från arbeten i sidosten.
 

 

Klicka för en större version!