Dannemora

      Historik
      Fakta
            Ägarförhållanden
            Geologi
            Brytning
            Uppfordring
            Infrastruktur
            Anrikning
            Lagring/utlastning
            Personalförh.
            Dannemora idag
      Bilder
      Under jord


Översikt över de större gruvorna i Uppland


Till startsidan för Gruvor i Uppland

Till startsidan för Bergsbruk.se

Dannemora

Personalförhållanden

Anställda
I slutet av 70-talet var vid gruvan 268 personer anställda, inkl. arbetsledare och tjänstemän. Vid årsskiftet 1991-92 var arbetsstyrkan 87 personer.


Arbetstider
I slutet av 70-talet hade skiftgående personalen under jord 35 timmar per vecka och daggående personal 36 timmar per vecka. Ovan jord hade samtliga 40 timmar per vecka utom när eventuellt diskontinuerligt treskift tillämpades i sovrings- och anrikningsverket, där arbetstiden då var 38 timmar per vecka.


Bostäder
Dannemora Gruvor hade tjänstebostäder i viss utsträckning i Dannemora. Företaget kunde i allmänhet hjälpa till att lösa bostadsfrågor för de anställda. Man anskaffade oftast bostäder i Österbybruk och Gimo genom kontakter med bostadsförmedlingen. Tomter planerades i Österbybruk för egnahemsbygge för de som ville bygga själv.

Tjänstebostäderna i Dannemora var oftast på 3 rum och kök samt 2 rum och kök.


Information och samråd
Vid Dannemora Gruvor inrättades på 70-talet avdelningsnämnder med ledamöter för respektive ovan- och underjordsavdelningar. Gruvs avd. 44 utsåg tre ledamöter, SALF två, SIF en och arbetsgivaren fyra. Därutöver fanns personliga suppleanter för var och en av de ordinarie ledamöterna. Avdelningsnämnderna var ett organ för information och samråd mellan företagsledningen och de anställda genom deras fackliga organisationer.


Arbetarskydd
På varje arbetsledarområde fanns minst ett skyddsombud. I slutet på 70-talet fanns 16 skyddsombud och ett huvudskyddsombud på 11 arbetsledarområden. Skyddsombuden utsågs av den lokala fackliga organisation, som var bunden till kollektivavtal. Antalet skyddsombud samt indelningen av skyddsområden beslutades av skyddskommittén, som var det centrala organet för frågor som rörde arbetsmiljö och företagshälsovård.


Fritiden
Dannemora Gruvors korpklubb hade aktiviteter i bl.a. bordtennis, fotboll m.m.