Dannemora

      Historik
      Fakta
            Ägarförhållanden
            Geologi
            Brytning
            Uppfordring
            Infrastruktur
            Anrikning
            Lagring/utlastning
            Personalförh.
            Dannemora idag
      Bilder
      Under jord


Översikt över de större gruvorna i Uppland


Till startsidan för Gruvor i Uppland

Till startsidan för Bergsbruk.se
Åter till Fakta
Vidare till Geologi

Dannemora

Ägarförhållanden

Genom nedläggningar och sammanslagningar minskade antalet delägare under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. 1918 var antalet delägare sex stycken. 1937 bildades Aktiebolaget Dannemora Gruvor som bestod av fyra delägare, Fagersta. Stora Kopparberg, Iggesund och Harg. Även detta antal reducerades efter hand och 1974 stod Stora Kopparberg som ensam ägare till Dannemora Gruvor.

År 1978 bildades Svenskt Stål AB (SSAB) där staten ägde 50%, Stora Kopparberg 25% och Gränges 25%. Dannemora gruvor kom att ingå i SSAB:s Division Gruvor tillsammans med gruvorna i Grängesberg och Stråssa. 1981 övertog staten Stora Kopparbergs andel i SSAB. 1987 överfördes Dannemora till SSAB:s helägda dotterbolag Dannemora Gruvor AB.