Dannemora

      Historik
      Fakta
            Ägarförhållanden
            Geologi
            Brytning
            Uppfordring
            Infrastruktur
            Anrikning
            Lagring/utlastning
            Personalförh.
            Dannemora idag
      Bilder
      Under jord


Översikt över de större gruvorna i Uppland


Till startsidan för Gruvor i Uppland

Till startsidan för Bergsbruk.se

Dannemora

Dannemora idag

Sedan gruvan lades ned 1992 är det mesta som gäller gruvbyggnaderna oförändrat. Vissa modifieringar på byggnaderna har givetvis gjorts, portar och lågt placerade fönster har murats igen, schakten har gjutits över, ventilationshuvar m.m. har avlägsnats och en del andra justeringar har gjorts. Den karaktäristiska fackverksbyggda flyttbara lastbanan som löpte ovanpå den södra utfraktbanan har skrotats. Lastplanen för malm har tagits över av andra verksamheter. Dannemora Ridklubb utnyttjar planen för ridning och en scen har gjorts där rockkonserter har hållits.

Föreningen Vallonbruk i Uppland och Föreningen Dannemora Gruvors Intresseförening samverkar kring att arrangera evenemang och guidningar som syftar till att framföra Dannemora som turistmål. Under sommaren finns möjligheter att få åka hiss upp i gruvlaven. Guidningarna på området sker i en nordlig runda och en sydlig. Den guidade vandringen i södra fältet går bl.a. längs de äldre dagöppningarna - till exempel på några relativt nybyggda broar som bland annat går över Maskingruvan. Det finns också möjligheter att gå på trappor ned ett stycke i Svavelgruvan. I Norra Maskin finns en gruvmuseal utställning med samlingar från gruvdriften med både maskiner och gruvlok. Dessutom finns ett välbevarat gruvspel av äldre modell kvar, ursprungligen ångdrivet och sedan konverterat till eldrift. Guidningen i det norra fältet brukar inkludera en kortare nedstigning i gruvan till ett måttligt djup via rampen som leder till Strömsmalmen. Den vackra Nordschaktlaven står välbevarad strax intill.

Man kan köpa konst, hantverk och presentartiklar samt fika i Solhagens Hantverksbod som håller till i det gamla pumphuset.

Gruvmiljön är i stort mycket välbevarad och har potential att bli ett besöksmål av större dignitet. Framtiden får utvisa om sådana förhoppningar kan infrias. Oavsett detta tyder det mesta på att byggnaderna är att betrakta som räddade från rivningar eller större ombyggnader, något som onekligen är lämpligt för en så anrik gruva som när den lades ned också kom att bli den sista av Bergslagens alla järnmalmsgruvor.

Sedan 2005 erbjuder Svenska Gruväventyr HB "äventyrsbanor" över bl.a. några dagbrott samt vid några byggnader. Målgruppen är främst företag och olika grupper, men på lång sikt finns också vissa andra planer.

Våren 2005 ansökte Svensk Prospekteringskonsult, senare Dannemora Mineral, om undersökningstillstånd för Dannemora, som också beviljades av Bergsstaten. Undersökningarna gäller såväl sulfidmalm som järnmalm - de rådande råvarupriserna kan göra brytning av de kvarvarande mineraliseringarna lönsamma.

År 2012 återupptog Dannemora Mineral gruvdriften i Dannemora.