Dannemora

      Historik
      Fakta
            Ägarförhållanden
            Geologi
            Brytning
            Uppfordring
            Infrastruktur
            Anrikning
            Lagring/utlastning
            Personalförh.
            Dannemora idag
      Bilder
      Under jord


Översikt över de större gruvorna i Uppland


Till startsidan för Gruvor i Uppland

Till startsidan för Bergsbruk.se
Uppfordring
Infrastruktur
Anrikning

Dannemora - fakta

Här redovisas till att börja med fakta kring gruvan med bäring på förhållandena de sista tjugo åren innan nedläggningen.

Källor: Faktatexterna är hämtade, i lätt redigerat och modifierat skick, från berättelser sammanhörande med beskrivning till slutkartan; Bergsstatens arkiv, Falun.