Bispberg

      Kartor
            Bispberg
            Bispberg-Säter
            Vasaschaktet
      Historik
      Bilder
      Fakta
      Furuberget
      Sophiagruvan
      Broddgruvan


Översikt över de större gruvorna i Dalarna


Till startsidan för Gruvor i Dalarna

Till startsidan för Bergsbruk.se

Geologisk karta över Bispberg-Säter
Ur Geijer, P. & Magnusson, N.H, "De mellansvenska järnmalmernas geologi",
Sveriges geologiska undersökning, 1944, serien Avhandlingar och Uppsatser, publ. Ca 35; tavla 37 "Silvberg-Säterområdet"
Utlagt med tillstånd.

Sveriges geologiska undersökning