Bispberg - berggrundskarta över Bispbergsfältet


Kartan ovan är en berggrundskarta över Bispbergsfältet med dess utseende 1944.

Ur Geijer, P. & Magnusson, N.H, "De mellansvenska järnmalmernas geologi",
Sveriges geologiska undersökning, 1944, serien Avhandlingar och Uppsatser, publ. Ca 35; tavl. 38.

Utlagt med tillstånd. Sveriges geologiska undersökning

Gå till Teckenförklaring


Åter till Bispberg - kartor