Guldsmedshyttans silvergruvor

     Inledning

     Källmaterial

     Historik — de äldre      uppgifterna

     Guldsmedshyttans      silvergruva under      1800-talet

     Sammanfattning

     Nothänvisningar

     Källor och litteratur

     
     Situationskarta      över Guldsmeds-
     hytte silvergruve-
     fält 1992
Översikt
över de större gruvorna i Västmanland


Till startsidan för Gruvor i Västmanland

Till startsidan för Bergsbruk.se

Stollen vid Stora silvergruvan, april 2002  Foto: John Thoweman

Silverfyndigheten vid Guldsmeds-hyttans silvergruvor bearbetades redan under 1400-talet. Under 1800-talet var Guldsmedshytte Silververk en betydande silver- och blyproducent. Läs mer i Lars Arvidssons och John Tarkkanens uppsats här på Bergsbruk.se:


Guldsmedshyttans silvergruvor

av
Lars Arvidsson och John Tarkkanen


© November 1992

Utlagd med tillstånd.

Stollen vid Stora silvergruvan, april 2002
Foto: John Thoweman

Guldmedshyttans silvergruvor - av Lars Arvidsson och John Tarkkanen
Börja här