Stripa

      Historik
      Läget idag
      Bilder


Översikt över de större gruvorna i Västmanland


Till startsidan för Gruvor i Västmanland

Till startsidan för Bergsbruk.se

Stripa odalfält

Nära Storå, ovanför Guldsmedshyttans samhälle, ligger en av Sveriges mest kompletta gruvmiljöer. Stripa gruva är unik industrihistorisk miljö, där alla byggnader är bevarade. Gruvspel, linor, hissar och inte minst anrikningsverket med utrustning är kvar.

När gruvdriften lades ned 1977 övertog den dåvarande driftchefen för ovanjordsverksamheten större delen av anläggningen. Tillsammans med fem anställda fortsatte verksamheten i anrikningsverket med återvinning av slagg samt tillverkning av trädgårdskalk och färgpigment.

Stripa Mine Service äger själva laven och vissa kringliggande byggnader. Nere i gruvan gjordes en del forskning kring deponi av miljöfarligt avfall på 1980-talet. Planer på en säker kvicksilverdeponi i djupet väntar på ett avgörande ända sedan 1991, då den övriga underjords-verksamheten upphörde och gruvan började vattenfyllas.

Laven vid Stripa gruva, april 2004
Foto: John Thoweman