Guldsmedshyttans silvergruvor

     Inledning

     Källmaterial

     Historik — de äldre      uppgifterna

     Guldsmedshyttans      silvergruva under      1800-talet

     Sammanfattning

     Nothänvisningar

     Källor och litteratur


     Situationskarta      över Guldsmeds-
     hytte silvergruve-
     fält 1992Översikt
över de större gruvorna i Västmanland


Till startsidan för Gruvor i Västmanland

Till startsidan för Bergsbruk.se

Guldmedshyttans silvergruvor - av Lars Arvidsson och John Tarkkanen
 Nothänvisning

Åter till sidan du var på senast

1) Relationsboken 43) Domutslag i Kungl. Maj:ts högsta domstol
18 Nov 1847, Guldsmedshyttearkivet, Lindesbergs museums arkiv
2) Tegengren, s. 235 44) Kungl. Maj:ts nådiga resolution ang. Elzviks överklagan, Guldsmedshyttearkivet, Lindesbergs museums arkiv
3) Tham (1943), s. 182 45) Protokoll från utmålsläggningen 30 Juli 1849 av Bergnästarembetet, Stråssa-arkivet, Lindesbergs museums arkiv
4) Klingneus, s. 7 ff 46) Relationsboken
5) Tham (1943), s. 182 47) Ibid
6) Ibid, s. 183 48) Ibid
7) Tegengren, s. 235 49) Ibid
8) Sahlin (1941), s. 103 50) Kapsel F IV b:9, Landsarkivet, Uppsala
9) Tegengren, s. 235 51) Blomberg, s. 219
10) Berglund, s.41 52) Bolagsstämmoprotokoll vid Gmh Silververk 1850-1855, Guldsmedshyttearkivet, Lindesbergs museums arkiv
11) Sahlin (1941), 106 ff 53) Gruvstämmoprotokoll vid Gmh 1852, Guldsmedshyttearkivet, Lindesbergs museums arkiv
12) Berglund, s. 41 54) Mutsedelsförteckning över Guldsmedshytte silververk, Guldsmedshyttearkivet, Lindesbergs museums arkiv
13) Sahlin (1941), 106 ff 55) Bolagsstämmoprotokoll vid Gmh 1852, Guldsmedshyttearkivet, Lindesbergs museums arkiv
14) Ibid, s. 104 56) Gruvstämmoprotokoll 16 Nov 1852 vid Johannisbergs silvergruva, Guldsmedshyttearkivet, Lindesbergs museums arkiv
15) Protokoll från utmålsläggningen 29 Aug 1843 av Bergmästareembetet, Stråssa ark. Lindesbergs museums arkiv 57) Gruvstämmoprotokoll 17 Nov 1857 vid Johannisbergs silvergruva, Guldsmedshyttearkivet, Lindesbergs museums arkiv
16) Sahlin (1942), s. 118 58) Tegengren, s. 238
17) Blomberg, s. 181 59) Christersson, s. 11
18) Ibid, s. 181 60) Sahlin (1942), s. 138
19) Sahlin (1942), s. 120 61) Blomberg, s. 184
20) Blomberg, s.181 62) Tegengren, s. 235
21) Sahlin (1942), s. 120 63) Ibid, s. 47 ff
22) Blomberg, s. 181 f 64) Santesson, s. 171 f
23) Christersson, s. 9 65) Berglund, s. 45
24) Blomberg, s. 219    
25) Relationsboken    
26) Mutsedelsförteckning över Guldsmedshytte silververk, Guldsmedshyttearkivet    
27) Protokoll från utmålsläggningen 29 Aug 1843 av Bergmästareembetet, Stråssa ark. Lindesbergs museums arkiv    
28) Ibid    
29) Kapsel F IV b:9 Landsarkivet, Uppsala    
30) Relationsboken    
31) Ibid    
32) Sahlin (1942), s. 126    
33) Blomberg, s. 183    
34) Tegengren, s. 235    
35) Ibid, s. 47    
36) Ibid, s. 50    
37) Tham (1949), s. 195    
38) Relationsboken    
39) Berglund, s. 45    
40) Uppgifter i detta stycke är hämtade ur Kapsel F IV b:5 Landsarkivet, Uppsala    
41) Christersson, s. 11    
42) Berglund, s. 39   Åter till sidan du var på senast