Gruvkartans dagblad över de äldre anläggningarna i Källbotten. Notera linbanestationen, vars sträckning slutade i Lekomberg på andra sidan berget.

Läs mer om Lekombergs gruva på www.lekomberg.se

Den övre av de två lavarna på bilden byttes senare ut mot en modernare, medan de äldre anläggningarna kvarstod delvis ännu en tid.

Se hur det såg ut på en bild

Karta ur Bergsstatens arkiv, Falun