Foto: © Daniel Karlsson 2003
     

Om upphovsmannen

Vem är det som ligger bakom det här då?

John Thoweman kombinerar "k-spanarens" filosofiska blick med historikerns forskarnit för att leta efter pusselbitar som knyter ihop dåtid och nutid. Att det handlar om just gruvor beror bland annat på teknikintresse, vurm för arkitektur och upptäckarlusta.

Vid sidan av gruvorna är John inblandad i andra teknikhistoriska sammanhang, bland annat museijärnvägen Upsala-Lenna Jernväg och tidigare Nya Lapphyttan.När det finns tid över vårdar han sin skivsamling, trivs över en god whisky eller ger sig ut i naturen.

John bor utanför Uppsala och driver företag.Samarbete
Många resor och expeditioner har skett tillsammans med dessa personer:

Per Wirback är starkt bidragande till Johns intresse för gruvor. Per och John har följts åt på otaliga gruv- och industrihistoriska expeditioner genom åren. Teknikhistoria och "reverse engineering" är några av Pers stora specialiteter. Per är drivande i flera teknikhistoriska sammanhang, i synnerhet Nya Lapphyttan och Upsala-Lenna Jernväg. Per är nätverksingenjör och bor utanför Uppsala.

Även andra har deltagit i expeditioner genom åren, för att nämna några Daniel Karlsson som är en av Baggbodykarna, samt Hans Beskow.

 

John i gruvan i Vintjärn