Till startsidan för Bergsbruk.se
   

Råd om utforskning

Litteraturtips
Att tänka på vid gruvbesök

Litteraturtips

Den som vill veta mer gör klokt i att läsa någon av böckerna som nämns nedan. Vissa är sedan länge slutsålda, men det brukar inte vara omöjligt att hitta dem på bibliotek. Ibland kan man, om man är försiktig, kopiera hela eller delar av böckerna.

Vill man ut och besöka nedlagda gruvor, rekommenderas att läsa in sig lite i förväg. På så sätt får man oftast mer ut av besöket och man missar inte saker lika lätt. Det blir mycket lättare att sätta allting i sitt sammanhang. Här nedan ett axplock ur den svenska gruvlitteraturen att börja med:

Gruvbyggnader i Bergslagen av Kjell Sundström, Riksantikvarieämbetets rapport RAÄ 1993:2 ISBN 91-7192-841-3

De mellansvenska järnmalmsgruvorna 1930-1980 - En teknikhistorisk studie av Boris Serning, Karl-Axel Björkstedt och Curt Westlund, IVA-rapport 322, Ingenjörsvetenskapsakademin 1987, ISBN 91-7082-4142

En gruvlig bok - En berättelse om Västerbergslagens gruvfält av Jan-Olov Schröder, Ludvika Kultur 1990, ISBN 91-970682-0-6

Guide till det 'K-märkta' Sverige - På spaning efter gruvlavar av Petter Eklund, Byggförlaget 1995, ISBN 91-7988-124-6

Gruvarbetaren (hette några år Gruvindustriarbetaren), Tidskrift för Svenska Gruvindustriarbetareförbundet. Utgivningen upphörde 1993.

Bergslaget, Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolags Personaltidning


Att tänka på vid gruvbesök

Först och främst: ha respekt för den plats du besöker. Verkar den övergiven, tänk ändå på att lämna den i samma skick som när du kom dit.

Många platser kan besökas med stöd av allemansrätten, men detta kräver ändå respekt för fastighetsägarens intressen.

Pågår verksamhet på platsen - passa på att fråga om det är ok att ta en titt. Förklara syftet med besöket. En sådan förklaring kan ofta öppna dörrar och du kan ibland få dig till livs mycket spännande historier och fakta om den lokala gruvhistorien...

Se dig för noga var du går och tänk på att äldre byggnader och ruiner inte har den hållfasthet de ibland ser ut att ha.

Klä dig oömt och praktiskt. Ibland kan det dock vara en poäng att hitta en balans mellan "salongsmässigt" och tåligt/nedsmutsningsbart.

Vid besök på en helt övergiven, uppbruten och "bortglömd" plats - frestas inte plocka souvenirer. Låt andra få uppleva det du har gjort!

Hjälp till att bevara platsens karaktär och därmed dess värde.


Lycka till!

 

Högst upp