De största gruvorna i Västmanland - översikt

Här nedan följer en enkel översikt över de viktigaste gruvorna i Västmanland. Avsikten är att med tiden närmare beskriva ett antal av dessa här på Bergsbruk.se. Om inte annat anges, bröts järnmalm i gruvorna.

Bastkärn
Strax söder om Silverhöjden ligger Bastkärnsgruvan, som en gång hade en av de mest karaktärsfulla betonglavarna i Bergslagen, nu nedsprängd.


Bastnäs

En mindre gruva som ligger strax utanför Riddarhyttan. Ett unikt hakspel finns bevarat i anslutning till gruvan.

Bergsäng
Öster om Gyttorp ligger en liten gruvanläggning som från 1940-talet användes främst för hageltillverkning. Relativt intakt med trälave och komplett äldre gruvspel.

Dalkarlsberg

Gruvor mellan Karlskoga och Nora. Här provades maskinborrning så tidigt som på 1870-talet.

Guldsmedshyttans silvergruvor
Silvergruvorna i Guldsmedshyttan norr om Lindesberg utgjorde en gång i tiden den mest betydande silverfyndigheten efter Sala. Brytningen upphörde 1886.


Håkansboda
Koppargruva som i modernare tid mest har provbrutits. Idag står en enkel stållave och ett maskinhus på platsen, som ligger nära Stråssa.

Hällefors silvergruva
Den äldre brytningen upphörde i slutet av 1800-talet i denna gruva norr om Hällefors. Boliden provbröt 1978.

Kaveltorp
I utkanten av Kopparberg ligger Kaveltorpsfältet. Här bröts sulfidmalm, senast av Boliden på 1960-talet.

Ljusnarsberg
I norra kanten av Kopparbergs samhälle dominerar en modern "gruvcirkus" (flyttbar fackverkslave) horisonten. Här bröts sulfidmalm till 1975.

Lovisagruvan
En modern sulfidmalmsgruva som bröts under 1990-talet. Anrikningen skedde i den närbelägna Stråssa gruvas anrikningsverk. Brytningen har återupptagits under hösten 2004. Denna gång sker dock anrikningen i Garpenberg.

Mangruvan
Vid Nyberget mellan Guldsmedshyttan och Hjulsjö. Brytning av järn- och manganmalm skedde fram till 1972.

Mossgruvan
Mellan Kopparberg och Grängesberg ligger Mossgruvan med sin helt unika donlägiga betonglave. Driften i gruvfältet övertogs senare från schaktet vid den närbelägna Sköttgruvan.

Norberg
Hela samhället Norberg formligen kryllar av gruvhål och lämningar efter bygdens bergsbrukshistoria. Kvar finns - t.ex. - den moderna Mimeranläggningen, Bålsjöverket, Risbergs konstschakt, slaggstenslavarna i Klackberg och mycket annat.

Pershyttan
Strax söder om Nora ligger flera gruvor inom Pershytte gruvfält. Storgruvan och Åkergruvan med trälavar och Lockgruvan som är turistgruva, är de idag tydligast märkbara. Masugnen nära intill är mycket välbevarad.

Polhemsgruvan
Norr om Ställdalen står en hög betonglave kvar vid Polhemsgruvan som ligger tätt mellan två järnvägar.

Riddarhytte malmfält
Bäcke- och Källfallsgruvorna är tillsammans med Persgruvan de främsta gruvorna i fältet. I Bäckegruvan finns en modern anläggning från 60-talet och i Källfallet står laven kvar.

Rödberg
Gruva med trälave och donlägig uppfordring ur en stor dagöppning väster om Gyttorp. Förekom i tv-serien "Kråkguldet". Idag endast betongruiner.

Rudgruvan
Fagersta bruks gruva strax utanför Fagersta. Gruvan fick ett nytt anrikningsverk 1954, vilket idag i princip är det som återstår av gruvanläggningen.

Sala silvergruva
Denna, en av rikets mest kända silvergruvor, är idag en välbevarad gruvmiljö med flera lavbyggnader. Turer ned under jord till 60 meter erbjuds besökarna.

Sirsjöberg
Strax öster om Hällefors bröts denna gruva fram till 1949. Idag minner endast betongfundament om driften.

Striberg
Gruvan ligger vid samhället med samma namn, nordväst om Nora. Anläggningarna är spridda över ett stort område, med byggnaderna vid Carls schakt som medelpunkt.

Stripa
Vid Guldsmedshyttan norr om Lindesberg ligger en av Sveriges mest kompletta modernare gruvmiljöer. Lave, maskinhus, kross- och anrikningsverk är intakta med maskiner och allt.

Stråssa
Gruvan öster om Guldsmedshyttan som pånyttföddes på 1950-talet, idag huvudsakligen intakt i form av ett slags industrihotell.

Ställberg
Mellan Kopparberg och Grängesberg ligger Ställbergsgruvan, med sin tidigt byggda betonglave och ett djup på över 1000 meter. Nära intill ligger Haggruvan med en enkel betonglave.

Yxsjöberg
Volframgruva ett stycke väster om Grängesberg. Driften har nedlagts och återstartats av och till allteftersom volframpriset har stigit och sjunkit. Anläggningen står kvar sedan den senaste nedläggningen 1989.

Åsboberg
Gruva med donläge väster om Nora. Dess anrikningsverk användes för malm från såväl Striberg som från andra mindre gruvor i trakten.

Ösjöberg
I skogarna öster om Hällefors står fortfarande trälaven och krossverket kvar vid gruvan i Ösjöberg. Anrikningen skedde i Bredsjö, dit malmen gick per linbana.

 

 

Översikt över de större gruvorna i Västmanland


Till startsidan för Gruvor i Västmanland

Till startsidan för Bergsbruk.se