Östergruvans nu rivna lave. Betong-fundamentet i förgrunden hyste tidigare en malmficka för lastbils-transporter. Foto: Thomas Lindström

Översikt Västmanland - Riddarhytte malmfält
Östergruvan, som ligger alldeles intill Bäckegruvan, kom med tiden att användas som sidoschakt till Bäckegruvan, då bägge gruvorna förbands under jord.