T.v. den tidiga 60-talsanläggningen vid Bäckegruvan. T.h. Den äldre betonglaven vid Källfallet. Foto 2004 av John Thoweman

Översikt Västmanland - Riddarhytte malmfält
Bäcke- och Källfallsgruvorna är tillsammans med Persgruvan de främsta gruvorna i Riddarhytte malmfält. I Bäckegruvan finns en modern anläggning från 60-talet och i Källfallet står laven kvar.

Östergruvan intill Bäckegruvan