Per och John lyfter tillbaka en av grindarna till schaktet efter lyftet.

Foto:Daniel Karlsson


Åter