Hissen i Gröndalslaven under lyft 30 oktober 2005. Foto: John Thoweman

Klackberg, Norberg - räddning av hissen i Gröndalslaven


 

 

Klackberg - hissen

      Om hissräddningen
      Bilder


Översikt över de större gruvorna i Västmanland


Till startsidan för Gruvor i Västmanland

Till startsidan för Bergsbruk.se

Gruvområdet i Klackberg, väster om sjön Noren vid Norberg i Västmanland, har anor sedan 1300-talet. 1886 byggdes över Floras schakt en rund lave i slaggsten vid Gröndalsgruvan. Redan 1881 hade över det närbelägna Centralschaktet vid Storgruvan en annan rund slaggstenslave uppförts. Dessa två lavar står kvar idag och är de enda i Sverige som är byggda i slaggsten. Vid Gröndalslaven finns dessutom ett spelhus kvar, likaledes byggt i slaggsten. Detta innehåller fortfarande ett fungerande gruvspel, liksom två flatremsdrivna kompressorer. I det vattenfyllda Floras schakt låg till slutet av oktober 2005 en av de två hisskorgarna kvar. Den 30 oktober lyftes hissen upp ur vattnet genom en räddningsaktion. Hisskorgen står nu utanför laven och väntar på renovering.
Läs mer om räddningen av hissen och titta på en bildserie från räddningen.