Räl och låsanordningEna rälen för gruvvagnarna, samt låsnings-
anordningen för att hålla vagnen på plats.

Foto:Daniel Karlsson


Åter