Terrängbilen med winsch färdig för lyftDen winsch-
försedda terrängbilen, en s.k. "valp", med linan kopplad för lyftet.

Foto:Daniel Karlsson


Åter