De största gruvorna i Södermanland - listad översikt

Här nedan följer en snabb översikt över de viktigaste gruvorna i Södermanland. Avsikten är att med tiden närmare beskriva ett antal av dessa här på Bergsbruk.se. Om inte annat anges, bröts järnmalm i gruvorna.

Kantorp
Den största gruvan i Södermanland. Ligger vid Sköldinge med en bevarad betonglave och krossverk. Här finns också de små gruvorna Skalundagruvan och Oscarsgruvan.

Stav
Inte så långt från Kantorp ligger Stavs gruvor som på slutet hade en modern betonglave. Anrikningen skedde i Kantorp.

Förola
Strax utanför Nyköping ligger Förola gruvor. Här uppfordrades berget ur ett donlägigt schakt. Herrängs Gruf drev gruvan på slutet.

Koppartorp
I dessa sulfidmalmsgruvor i Tunabergsbygden söder om Nyköping upphörde brytningen 1919, bortsett från viss manganmalmsbrytning under andra världskriget.

Skottvång
Söder om Åkers styckebruk ligger Skottvångs gruvor, en idag välbevarad gruvmiljö med byggnader huvudsakligen i trä. I närheten ligger också Bredsjönäs och Älgsjöbackens gruvor.

Starrsätter
Den efter Skottvång rikaste malmfyndigheten i Åkers bergslag. Försåg Björndammens masugn med malm till slutet på 1800-talet.


Utö
På ön Utö i södra Stockholms skärgård har gruvdriften anor från medeltiden. På 50-talet gjordes provbrytningar med en modern anläggning.

 

 

Översikt över de större gruvorna i Södermanland


Till startsidan för Gruvor i Södermanland

Till startsidan för Bergsbruk.se