Översikt Södermanland som lista
Södermanland startsida
Bergsbruk.se startsida
Översikt Södermanland
Kartan tar upp de viktigaste gruvorna i Södermanland. Håll pekaren över en gruva för att få reda på dess namn (Ev. funktions-problem i vissa webbläsare).
Klicka
på den för mer information och en bild.

Karta: © Lantmäteriet och Bergsbruk.se
Utö Förola Koppartorp Kantorp Stav Starrsätter Skottvång