Gruvor i Södermanland

Vattenhjulet vid Bredsjönäs 2003  Foto: John Thoweman

 

 

Välj gruva:

Kantorp
Klicka för att komma till kartan! Översikt över de större gruvorna i Södermanland.
Nu med klickbar karta och bilder!


Till startsidan för Bergsbruk.seSödermanland är kanske inte i allmänhetens uppfattning vedertaget som ett landskap med något tydligt arv efter gruvdriften. Ser man till bergsbruk i en vidare mening, har dock landskapets otaliga bruk, hyttor och smedjor en framträdande plats i landskapets prägel. I Södermanland har gruvdrift pågått sedan medeltiden, såväl i Stockholms skärgård, som inne på fastlandet. Skottvång och Kantorp är kanske de mest kända av gruvorna i dag, men även Utö och Koppartorp är relativt välkända namn från gruvornas tid.