Lave och anrikningsverk i Yxsjöberg 2004.
Foto: John Thoweman

Översikt Västmanland - YxsjöbergVolframgruva ett stycke väster om Grängesberg. Driften har nedlagts och återstartats av och till allteftersom volframpriset har stigit och sjunkit. Anläggningen står kvar sedan den senaste nedläggningen 1989.