Laven vid Carls schakt i Striberg 2003. Foto: John Thoweman

Översikt Västmanland - StribergGruvfältet ligger vid samhället med samma namn, nordväst om Nora. Anläggningarna är spridda över ett stort område, med byggnaderna vid Carls schakt som medelpunkt.