Sovringsverket i Stråssa 2002. I förgrunden gruvstuga och gruvkontor.
Foto: John Thoweman

Översikt Västmanland - StråssaGruvan öster om Guldsmedshyttan som pånyttföddes på 1950-talet och är idag, efter nedläggning och mellanspel i form av turistgruva och mineralvattentillverkning, huvudsakligen intakt i form av ett slags industrihotell.