Spelhussänkningen nedanför Drottning Christinas schakt vid Sala silvergruva 2004. Foto: John Thoweman

Översikt Västmanland - Sala silvergruvaDenna, en av rikets mest kända silvergruvor, är idag en välbevarad gruvmiljö med flera lavbyggnader. Turer ned under jord till 155 meters nivå erbjuds besökare.