Det f.d. anrikningsverket vid Rudgruvan 2003. Foto: John Thoweman

Översikt Västmanland - RudgruvanRudgruvan ligger strax utanför Fagersta och tillhörde Fagersta Bruk. Gruvan fick ett nytt anrikningsverk 1954, vilket idag i princip är det som återstår av gruvanläggningen.