Bogruveschaktets lave vid Storgruvan i Pershyttan 2003. Foto: John Thoweman

Översikt Västmanland - PershyttanStrax söder om Nora ligger flera gruvor inom Pershytte gruvfält. Storgruvan och Åkergruvan med trälavar och Lockgruvan som är turistgruva, är de idag tydligast märkbara. Masugnen nära intill är mycket välbevarad.