Lave och krossverk i Ösjöberg 2004.
Foto: John Thoweman

Översikt Västmanland - ÖsjöbergI skogarna öster om Hällefors står fortfarande trälaven och krossverket kvar vid gruvan i Ösjöberg. Anrikningen skedde i Bredsjö, dit malmen gick per linbana.