Inuti laven vid Mangruvan fanns en malmficka, som står kvar bredvid dagöppningen än idag. Foto 2004 av John Thoweman

Översikt Västmanland - MangruvanMangruvan ligger vid Nyberget mellan Guldsmedshyttan och Hjulsjö. Brytning av järn- och manganmalm skedde fram till 1972.