Översikt Västmanland - Lovisagruvan

En modern sulfidmalmsgruva som bröts under 1990-talet. Anrikningen skedde i den närbelägna Stråssa gruvas anrikningsverk. Brytningen har återupptagits under hösten 2004. Denna gång sker dock anrikningen i Garpenberg.